Проекти та результати
Міжнародні проекти, у виконанні яких приймає участь
ТНТУ ім. Івана Пулюя у 2016 році
 


п/п

Назва проекту

Період виконання
проекту

Координатор
проекту від України

1

Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах (програма ЄС «Інвестуючи у людей»)

Web-ресурс проекту http://leleka.sumdu.edu.ua/
 
Відповідальна особа по проекту від університету - к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних систем та мереж Осухівська Галина Михайлівна

2012-2015 роки

2

Inter-university Start-up centers for students’ innovations development & promotion (програма ЄС «TEMPUS»)

Web-ресурс проекту http://sucsid.competence.in.ua/
 
Відповідальна особа по проекту від університету - начальник відділу міжнародних зв'язків Лазарюк Валерій Володимирович

2012-2015 роки

Харківський національний економічний університет

3

Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains (SEREIN) (програма ЄС «TEMPUS»)

Web-ресурс проекту http://serein.net.ua/

 

Відповідальна особа по проекту від університету - завідувач кафедрою комп’ютерних систем та мереж, д.т.н., проф. Лупенко Сергій Анатолійович
2013-2016 роки

4

Development and implementation of international distance learning system (ініціатива ООН “Сталий розвиток вищої освіти”, програма «Академічний вплив ООН»)

2012-2015 роки

Тернопільський національний технічний університет
ім. Івана Пулюя

5

Development educational, scientific and cultural relations based on joint Ukraine-Tajik Faculty (ініціатива ООН “Сталий розвиток вищої освіти”, програма «Академічний вплив ООН»)

2012-2015 роки

Тернопільський національний технічний університет
ім. Івана Пулюя

6

Ecologically responsible business: research and implementation of European experience (Eco-RBE)
(програма ЄС «Erasmus+» / Jean Monnet Module)

 

Координатор проекту - к.е.н., асистент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Мельник Лілія Миколаївна
2015-2018 роки
Тернопільський національний технічний університет
ім. Івана Пулюя