Міжнародні освітні програми

Міжнародні науково-дослідні програми

Міжнародні гранти та програми

1. Tempus – міжнародна програма, що спрямована на модернізацію системи Вищої освіти в країнах-партнерах Європейського Союзу.

Детальніше: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

2. FP7 – сьома системна програма розвитку досліджень та технологій, спрямована на розвиток наукового потенціалу в європейських державах.

Детальніше: http://www.fp7-ncp.kiev.ua, http://www.jso-era.org/ua/

3. Міжнародна Європейська інноваційна науково-технічна програма «EUREKA» – програма, проекти якої спрямовані на практичне втілення результатів науково-технічних досліджень та досягнень.

Детальніше: http://www.eureka.be

4. Програми Національного Центру Наукових Досліджень Франції – підтримка та поширення результатів наукових досліджень.

Детальніше: www.cnrs.fr

5. Програма спільних наукових проектів (CGP) фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF) – фінансування проектів за тематиками, спрямованими на розв’язання актуальних науково-технічних проблем України та США.

Детальніше: http://crdf.org.ua

6. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – програма співробітництва з країнами Східної Європи та реалізації спільних науково-дослідницьких проектів.

Детальніше: http://www.dfg.de

7. Програми Європейського наукового фонду (European Science Foundation) - розвиток актуальних наукових досліджень, що мають практичне спрямування.

Детальніше: http://www.esf.org

8. Програми Японської спілки сприяння науці. Основне завдання програм – сприяння розвитку освіти та наукових досліджень, міжнародна співпраця наукових та науково-дослідницьких установ з провідними промисловими підприємствами.

Детальніше: http://www.jsps.go.jp

9. Російський фонд фундаментальних досліджень – підтримка та фінансування фундаментальних досліджень за такими напрямами:
1.Математика, механіка та інформатика
2.Фізика та астрономія
3.Хімія і наука про матеріали
4.Інформаційні технології та обчислювальні системи
5.Фундаментальні основи інженерних наук

Детальніше: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tempussucsid

© 2012-2015 Відділ міжнародних проектів ТНТУ ім. Івана Пулюя

All rights Reserved

Website template by Arcsin