Міжнародні освітні програми

Міжнародні науково-дослідні програми

Міжнародна освітня програма Tempus

Tempus – міжнародна програма, що спрямована на модернізацію системи Вищої освіти в країнах-партнерах Європейського Союзу.

Всі проекти програми Tempus виконуються в рамках об’єднання вищих навчальних закладів України та держав СНД (країн-партнерів) спільно з вищими навчальними закладами Європейського Союзу та за підтримки Національного Темпус-офісу в Україні.

Tempus IV (2007-2013)

Програма Темпус, заснована в 1990 p., пройшла декілька етапів у своєму розвитку. Сьогодні реалізується четвертий етап програми, розрахований на 2007-2013 pp. Сучасний етап Темпус IV є складовою загальних стратегій ЄС та у цій якості зорієнтований на досягнення цілей Лісабонської стратегії та запровадження положень Болонського процесу.

У програмі Темпус IV визначено три основних напрями реформування в сфері вищої освіти, які збігаються з завданнями освітньої програми ЄС «Навчання впродовж життя» (Lifelong Learning) та узгоджуються з Лісабонською стратегією і принципами Болонського процесу:

  • модернізація навчальних програм;
  • удосконалення процесів управління та врядування в системі вищої освіти;
  • посилення зв'язків між освітою та суспільством (громадянським суспільством, ринком праці тощо).

Програма Темпус надає можливість країнам-партнерам обирати для себе пріоритетні напрями реформування вищої освіти та заохочує всіх зацікавлених виявляти ініціативу, шукати інноваційні підходи, створювати новітні освітні продукти і послуги.

Детальнішу інформацію про національні пріоритети, визначені для України можна отримати за адресою http://www.tempus.org.ua/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tempussucsid

© 2012-2015 Відділ міжнародних проектів ТНТУ ім. Івана Пулюя

All rights Reserved

Website template by Arcsin