Міжнародні освітні програми

Міжнародні науково-дослідні програми

Міжнародна освітня програма Erazmus Mundus

Еразмус Мундус – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країн на всіх континентах. Намагаючись перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а європейські університети – на осередки знань і центри інновацій, програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу.
Програма Еразмус Мундус була започаткована Європейським Союзом в 2004 році для країн, які не входять до ЄС. Студенти старших курсів і науковці з різних країн, включаючи Україну, мають змогу отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або проведення наукових досліджень у країнах ЄС.

Сучасний другий етап програми Еразмус Мундус II розрахований на 2009-2013 рр. Загальний бюджет програми становить 493,69 мільйонів євро для Компонента 1 і 3 та близько 430 мільйонів євро для Компонента 2. Протягом 2009-2013 рр. ЄС збільшуватиме підтримку найбільш талановитих студентів і викладачів з країн за межами ЄС, надаючи їм гранти для участі в спільних програмах в Європі. Також ЄС розширить масштаб програми до рівня підготовки докторів і збільшить фінансову підтримку європейських студентів.

Виконання всіх заходів, передбачених програмою Еразмус Мундус ІІ на період 2009-2013 рр., здійснюється Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) під керівництвом Генерального директорату Європейської Комісії з питань освіти та культури (DG EAC) і Бюро співпраці EuropeAid (Генеральний директорат Європейської Комісії з питань зовнішньої допомоги (DG AIDCO).

Детальнішу інформацію про програму можна отримати на веб-ресурсі Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) та Національного Темпус-офісу в Україні.

Діючі конкурси

  • 2-й етап Erazmus Mundus (2009-2013)

Підготовка проектної заявки

Корисна інформація по програмі Erazmus Mundus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tempussucsid

© 2012-2015 Відділ міжнародних проектів ТНТУ ім. Івана Пулюя

All rights Reserved

Website template by Arcsin